SẢN PHẨM NỔI BẬT

850,000 /m2
850,000 /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A20

2,800,0003,200,000 /m2

Nhôm cửa đi

D1874-A

60,000

Hệ 93

C010A

60,000

Hệ 2001

D1382

60,000

PHÒNG TẮM KÍNH

850,000 /m2
850,000 /m2
850,000 /m2
850,000 /m2
850,000 /m2
850,000 /m2

Phòng tắm kính

Thiết kế phòng tắm

0

GƯƠNG TRANG TRÍ

1,550,000 /m2

Gương màu

Gương thủy đen

1,250,000 /m2

Gương màu

Gương thủy xám

1,250,000 /m2
1,250,000 /m2
2,500,000 /m2
2,500,000 /m2
2,500,000 /m2
2,500,000 /m2
2,500,000 /m2
2,500,000 /m2
2,500,000 /m2

Gương màu

Gương thủy tím

1,350,000 /m2

Gương màu

Gương thủy hồng

1,250,000 /m2
1,250,000 /m2

Gương trắng

Gương thủy trắng

850,000 /m2
1,550,000 /m2

KÍNH SƠN - KÍNH BẾP

Kính bếp

Kính bếp NV32

1,050,0001,450,000 /m2

Kính bếp

Kính bếp NV31

1,050,0001,450,000 /m2

Kính bếp

Kính bếp NV30

1,050,0001,450,000 /m2

Kính bếp

Kính bếp NV29

1,050,0001,450,000 /m2

Kính bếp

Kính bếp NV28

1,050,0001,450,000 /m2

Kính bếp

Kính bếp NV27

1,050,0001,450,000 /m2

Kính bếp

Kính bếp NV26

1,050,0001,450,000 /m2

Kính bếp

Kính bếp NV25

1,050,0001,450,000 /m2

Kính bếp

Kính bếp NV24

1,050,0001,450,000 /m2

Kính bếp

Kính bếp NV23

1,050,0001,450,000 /m2

Kính bếp

Kính bếp NV22

1,050,0001,450,000 /m2

Kính bếp

Kính bếp NV21

1,050,0001,450,000 /m2

Kính bếp

Kính bếp NV20

1,050,0001,450,000 /m2

Kính bếp

Kính bếp NV19

1,050,0001,450,000 /m2

Kính bếp

Kính bếp NV18

1,050,0001,450,000 /m2

Kính bếp

Kính bếp NV17

1,050,0001,450,000 /m2

Kính bếp

Kính bếp NV16

1,050,0001,450,000 /m2

Kính bếp

Kính bếp NV15

1,050,0001,450,000 /m2

Kính bếp

Kính bếp NV14

1,050,0001,450,000 /m2

Kính bếp

Kính bếp NV13

1,050,0001,450,000 /m2

Kính bếp

Kính bếp NV12

1,050,0001,450,000 /m2

Kính bếp

Kính bếp NV11

1,050,0001,450,000 /m2

Kính bếp

Kính bếp NV10

1,050,0001,450,000 /m2

Kính bếp

Kính bếp NV09

1,050,0001,450,000 /m2

Kính bếp

Kính bếp NV08

1,050,0001,450,000 /m2

Kính bếp

Kính bếp NV07

1,050,0001,450,000 /m2

Kính bếp

Kính bếp NV06

1,050,0001,450,000 /m2

Kính bếp

Kính bếp NV05

1,050,0001,450,000 /m2

Kính bếp

Kính bếp NV04

1,050,0001,450,000 /m2

Kính bếp

Kính bếp NV03

1,050,0001,450,000 /m2

Kính bếp

Kính bếp NV02

1,050,0001,450,000 /m2

Kính bếp

Kính bếp NV01

1,050,0001,450,000 /m2

Kính bếp

Kính bếp

1,050,000 /m2

KÍNH GHÉP VẢI

2,600,0002,750,000 /m2

Kính ghép vải

Kính ghép vải F05

2,200,0002,350,000 /m2

Kính ghép vải

Kính ghép vải F04

2,200,0002,350,000 /m2

Kính ghép vải

Kính ghép vải F03

2,200,0002,350,000 /m2

Kính ghép vải

Kính ghép vải F02

2,200,0002,350,000 /m2

Kính ghép vải

Kính ghép vải F01

2,200,0002,350,000 /m2

KÍNH ĐÚC HOA VĂN

Kính đúc

Kính đúc M-A32

2,800,0003,200,000 /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A31

2,800,0003,200,000 /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A30

2,800,0003,200,000 /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A29

2,800,0003,200,000 /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A28

2,800,0003,200,000 /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A27

2,800,0003,200,000 /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A26

2,800,0003,200,000 /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A25

2,800,0003,200,000 /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A24

2,800,0003,200,000 /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A23

2,800,0003,200,000 /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A22

2,800,0003,200,000 /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A21

2,800,0003,200,000 /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A20

2,800,0003,200,000 /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A19

2,800,0003,200,000 /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A17

2,800,0003,200,000 /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A18

2,800,0003,200,000 /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A16

2,800,0003,200,000 /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A15

2,800,0003,200,000 /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A14

2,800,0003,200,000 /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A13

2,800,0003,200,000 /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A12

2,800,0003,200,000 /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A11

2,800,0003,200,000 /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A10

2,800,0003,200,000 /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A9

2,800,0003,200,000 /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A8

2,800,0003,200,000 /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A7

2,800,0003,200,000 /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A6

2,800,0003,200,000 /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A5

2,800,0003,200,000 /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A4

2,800,0003,200,000 /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A3

2,800,0003,200,000 /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A2

2,800,0003,200,000 /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A1

2,800,0003,200,000 /m2

Kính đúc

Kính đúc

2,800,000 /m2

NHÔM THEO QUY CÁCH

Nhôm cửa đi

DADLC-01

60,000

Hệ 93

D1547B

60,000

Hệ 93

D1541A

60,000

Hệ 93

D1546B

60,000

Nhôm cửa đi

C3336

60,000

Nhôm cửa đi

C3321

60,000

Nhôm cửa đi

C3319

60,000

Nhôm cửa đi

C3312A

60,000

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Bảng tin N.A.V.I