CÁC TIỆN ÍCH DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

SẢN PHẨM NỔI BẬT

PHÒNG TẮM KÍNH

GƯƠNG TRANG TRÍ

1,150,000
980,000

Gương màu

Gương thủy vàng

850,000
1,250,000

Gương màu

Gương thủy đen

850,000

Gương màu

Gương thủy xám

850,000
850,000
2,450,000
2,450,000
2,450,000
2,450,000
1,950,000
2,450,000
1,950,000

Gương màu

Gương thủy tím

1,350,000

Gương màu

Gương thủy hồng

980,000
850,000

Gương trắng

Gương thủy trắng

650,000
1,150,000

KÍNH SƠN - KÍNH BẾP

Hết hàng

Kính bếp

Kính in ốp bếp

1,050,000

Kính bếp

Kính bếp NV32

1,050,0001,450,000

Kính bếp

Kính bếp NV31

1,050,0001,450,000

Kính bếp

Kính bếp NV30

1,050,0001,450,000

Kính bếp

Kính bếp NV29

1,050,0001,450,000

Kính bếp

Kính bếp NV28

1,050,0001,450,000

Kính bếp

Kính bếp NV27

1,050,0001,450,000

Kính bếp

Kính bếp NV26

1,050,0001,450,000

Kính bếp

Kính bếp NV25

1,050,0001,450,000

Kính bếp

Kính bếp NV24

1,050,0001,450,000

Kính bếp

Kính bếp NV23

1,050,0001,450,000

Kính bếp

Kính bếp NV22

1,050,0001,450,000

Kính bếp

Kính bếp NV21

1,050,0001,450,000

Kính bếp

Kính bếp NV20

1,050,0001,450,000

Kính bếp

Kính bếp NV19

1,050,0001,450,000

Kính bếp

Kính bếp NV18

1,050,0001,450,000

Kính bếp

Kính bếp NV17

1,050,0001,450,000

Kính bếp

Kính bếp NV16

1,050,0001,450,000

Kính bếp

Kính bếp NV15

1,050,0001,450,000

Kính bếp

Kính bếp NV14

1,050,0001,450,000

Kính bếp

Kính bếp NV13

1,050,0001,450,000

Kính bếp

Kính bếp NV12

1,050,0001,450,000

Kính bếp

Kính bếp NV11

1,050,0001,450,000

Kính bếp

Kính bếp NV10

1,050,0001,450,000

Kính bếp

Kính bếp NV09

1,050,0001,450,000

Kính bếp

Kính bếp NV08

1,050,0001,450,000

Kính bếp

Kính bếp NV07

1,050,0001,450,000

Kính bếp

Kính bếp NV06

1,050,0001,450,000

Kính bếp

Kính bếp NV05

1,050,0001,450,000

Kính bếp

Kính bếp NV04

1,050,0001,450,000

Kính bếp

Kính bếp NV03

1,050,0001,450,000

Kính bếp

Kính bếp NV02

1,050,0001,450,000

Kính bếp

Kính bếp NV01

1,050,0001,450,000

Kính bếp

Kính ốp bếp

1,050,000

KÍNH GHÉP VẢI

2,100,0002,400,000

Kính ghép vải

Kính ghép vải F05

1,650,0001,800,000

Kính ghép vải

Kính ghép vải F04

1,650,0001,800,000

Kính ghép vải

Kính ghép vải F03

1,650,0001,800,000

Kính ghép vải

Kính ghép vải F02

1,650,0001,800,000

Kính ghép vải

Kính ghép vải F01

1,650,0002,350,000

KÍNH ĐÚC HOA VĂN

Kính đúc

Kính đúc M-A32

2,800,0003,200,000

Kính đúc

Kính đúc M-A31

2,800,0003,200,000

Kính đúc

Kính đúc M-A30

2,800,0003,200,000

Kính đúc

Kính đúc M-A29

2,800,0003,200,000

Kính đúc

Kính đúc M-A28

2,800,0003,200,000

Kính đúc

Kính đúc M-A27

2,800,0003,200,000

Kính đúc

Kính đúc M-A26

2,800,0003,200,000

Kính đúc

Kính đúc M-A25

2,800,0003,200,000

Kính đúc

Kính đúc M-A24

2,800,0003,200,000

Kính đúc

Kính đúc M-A23

2,800,0003,200,000

Kính đúc

Kính đúc M-A22

2,800,0003,200,000

Kính đúc

Kính đúc M-A21

2,800,0003,200,000

Kính đúc

Kính đúc M-A20

2,800,0003,200,000

Kính đúc

Kính đúc M-A19

2,800,0003,200,000

Kính đúc

Kính đúc M-A17

2,800,0003,200,000

Kính đúc

Kính đúc M-A18

2,800,0003,200,000

Kính đúc

Kính đúc M-A16

2,800,0003,200,000

Kính đúc

Kính đúc M-A15

2,800,0003,200,000

Kính đúc

Kính đúc M-A14

2,800,0003,200,000

Kính đúc

Kính đúc M-A13

2,800,0003,200,000

Kính đúc

Kính đúc M-A12

2,800,0003,200,000

Kính đúc

Kính đúc M-A11

2,800,0003,200,000

Kính đúc

Kính đúc M-A10

2,800,0003,200,000

Kính đúc

Kính đúc M-A9

2,800,0003,200,000

Kính đúc

Kính đúc M-A8

2,800,0003,200,000

Kính đúc

Kính đúc M-A7

2,800,0003,200,000

Kính đúc

Kính đúc M-A6

2,800,0003,200,000

Kính đúc

Kính đúc M-A5

2,800,0003,200,000

Kính đúc

Kính đúc M-A4

2,800,0003,200,000

Kính đúc

Kính đúc M-A3

2,800,0003,200,000

Kính đúc

Kính đúc M-A2

2,800,0003,200,000

Kính đúc

Kính đúc M-A1

2,800,0003,200,000

Kính đúc

Kính đúc

1,750,000

NHÔM THEO QUY CÁCH

Nhôm cửa đi

DADLC-01

60,000

Hệ 93

D1547B

60,000

Hệ 93

D1541A

60,000

Hệ 93

D1546B

60,000

Nhôm cửa đi

C3336

60,000

Nhôm cửa đi

C3321

60,000

Nhôm cửa đi

C3319

60,000

Nhôm cửa đi

C3312A

60,000

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Bảng tin N.A.V.I