Mỗi cung mệnh sẽ hợp với các màu nhất định, chúng ta hãy nhập năm sinh hoặc mệnh vào để chọn màu kính hợp với cung mệnh, thứ tự hợp giảm dần từ trái qua phải. [wpdatatable id=9]