Mỗi cung mệnh sẽ hợp với các màu nhất định, chúng ta hãy nhập năm sinh hoặc mệnh vào để chọn màu kính hợp với cung mệnh, thứ tự hợp giảm dần từ trái qua phải.

Tra màu hợp tuổi theo năm sinh

wdt_ID Năm sinh Mệnh Màu hợp 1 Màu hợp 2 Màu hợp 3
1 1950 Mệnh Mộc Đen Xanh biển Xanh lá cây
2 1951 Mệnh Mộc Đen Xanh biển Xanh lá cây
3 1952 Mệnh Thủy Đen Xanh biển Xanh lá cây
4 1953 Mệnh Thủy Đen Xanh biển Xanh lá cây
5 1954 Mệnh Kim Vàng Nâu Xanh lá cây
6 1955 Mệnh Kim Vàng Nâu Xanh lá cây
7 1956 Mệnh Hỏa Đỏ Hồng Tím
8 1957 Mệnh Hỏa Đỏ Hồng Tím
9 1958 Mệnh Mộc Đen Xanh biển Xanh lá cây
10 1959 Mệnh Mộc Đen Xanh biển Xanh lá cây
Năm sinh Mệnh Màu hợp 1 Màu hợp 2 Màu hợp 3