Danh mục vật tư N.A.V.I

Vật tư N.A.V.I

wdt_ID STT NHÀ SẢN XUẤT MÃ SP MÔ TẢ SP ĐVT SỐ LƯỢNG GHI CHÚ
1 VICKINI (VKN) PSS (inox bóng)
2 VICKINI 66048.090 Bản lề tường-kính 90 cái
3 VICKINI 66048.135 Bản lề kính-kính 135 cái
4 VICKINI 66078.092 Bản lề kính-kính 90 cái
5 VICKINI 66048.180 Bản lề kính-kính 180 cái
6 VICKINI 64421 Bas U tường-kính (kẹp nối đơn 0 độ) cái
7 VICKINI 64422 Bas L tường-kính cái
8 VICKINI 66706.025 Đầu chuông đỡ ống cái
9 VICKINI 66707.025 Đầu chuông đỡ ống (chống rung, xỏ kẹp) cái
10 VICKINI 66708.025 Đầu chuông đỡ ống (co nối ống) cái
STT NHÀ SẢN XUẤT MÃ SP MÔ TẢ SP ĐVT SỐ LƯỢNG GHI CHÚ