Gương thủy trà mờ

1,150,000 đ /m2

– Gương thủy trà mờ (kính thủy trà mờ) có độ dày 5mm và được sản xuất bởi tập đoàn AGC.

– Gia công axit mờ tại Việt Nam

– Báo giá chỉ áp dụng cho đơn hàng có tỉ lệ hao hụt nguyên liệu <20%.

Diện tích (m2)
Thành tiền
error: Hi: N.A.V.I GLASS!!