Gương thủy trà nhạt

1,250,000 /m2

– Gương thủy trà nhạt (kính thủy trà, kính thủy đồng) có độ dày 5mm và được sản xuất bởi bởi tập đoàn AGC tại nhà máy Indonesia.

– Báo giá chỉ áp dụng cho đơn hàng có tỉ lệ hao hụt nguyên liệu <20%.

Diện tích (m2)
Kính + Nhân công