mm (nhập số)

Kéo thước để xem

Thước Lỗ Ban 52.2cm

Thước Lỗ Ban 42.9cm

Thước Lỗ Ban 38.8cm

Không cần đến cây thước lỗ ban nữa, chỉ cần kéo thước hoặc nhập số chúng ta sẽ có ngay kết quả đo theo lỗ ban bằng công cụ tra thước lỗ ban trực tuyến của N.A.V.I GLASS.

Để tra cứu thước lỗ ban chúng ta hãy nhập số vào ô hoặc kéo thước đến chiều dài cần đo.